logo

Conevo IT Consulting AB – En IT-konsult med absolut gehör.

Conevo är ett IT-konsultbolag som under 10 år har försett i första hand Stockholmsmarknaden med seniora arkitekter och utvecklare. Vår tekniska plattform är Microsoft samt mobil utveckling med Xamarin. Vi har stor branscherfarenhet från försäkringsbranschen och för närvarande har vi konsulter på alla stora försäkringsbolag. Vi sysselsätter cirka 30 personer i Sverige samt 45 personer i vårt bolag i Indien. I det indiska utvecklingsbolaget utvecklar vi webbar och mobila appar till kunder i Sverige. I de leveransuppdragen kombinerar vi våra indiska resurser med våra svenska arkitekter och projektledare och får då en perfekt mix av lokal kompetens om den svenska marknaden och lägre kostnader för själva utvecklingen. Vi kallar modellen för SmartShoring.

Cykling av olika slag kräver både uthållighet och mental styrka och precis samma egenskaper krävs av en duktig IT-konsult när utmaningarna dyker upp i stora och långa projekt. I våra kundrelationer jobbar vi alltid för ett långt och stabilt samarbete med hög kvalitet.

I våra uppdrag jobbar vi med stort fokus på att leverera just den rätta lösningen på rätt plattform till våra kunder så att högsta affärsnytta kan uppstå. Det kallar vi att ha ett absolut gehör för våra kunders behov.